EkumenickýIzaiáš23,14

Izaiáš 23:14

Kvíľte, lode taršíšs­ke, lebo vaše pev­nos­ti sú zničené.


Verš v kontexte

13 Po­zri na krajinu Chal­dejov, ten­to národ tu už nie je, Asýria ju urobila mies­tom pre divú zver. Po­stavili ob­liehacie veže, zrúcali jej paláce, mes­to ob­rátili na ru­iny. 14 Kvíľte, lode taršíšs­ke, lebo vaše pev­nos­ti sú zničené. 15 V ten deň sa na Týrus za­bud­ne na sedem­desiat rokov, čo je dĺžka života jed­ného kráľa. Po sedem­desiatich rokoch bude s Týrom tak, ako v piesni o neviestke:

späť na Izaiáš, 23

Príbuzné preklady Roháček

14 Kvíľte, lode Taršíša, lebo je spus­tošená vaša pev­nosť!

Evanjelický

14 Kvíľte, taršíšs­ke lode, lebo je spus­tošená vaša pev­nosť!

Ekumenický

14 Kvíľte, lode taršíšs­ke, lebo vaše pev­nos­ti sú zničené.

Bible21

14 Zá­mořské lo­di, kví­lej­te – vaše útočiště je zničené!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček