EvanjelickýIzaiáš23,14

Izaiáš 23:14

Kvíľte, taršíšs­ke lode, lebo je spus­tošená vaša pev­nosť!


Verš v kontexte

13 Aj­hľa, krajina Chal­dej­cov! Ten­to ľud, a nie Asýria, určil Týrus pre step­nú zver. Po­stavil proti nemu ob­liehacie veže, zrúcal jeho paláce a ob­rátil ho na tros­ky. 14 Kvíľte, taršíšs­ke lode, lebo je spus­tošená vaša pev­nosť! 15 V tom čase za­bud­ni na Týrus na sedem­desiat rokov ako na dni jed­ného kráľa. Po sedem­desiatich rokoch bude s Týrom, ako hovorí pieseň pre ne­vies­t­ku:

späť na Izaiáš, 23

Príbuzné preklady Roháček

14 Kvíľte, lode Taršíša, lebo je spus­tošená vaša pev­nosť!

Evanjelický

14 Kvíľte, taršíšs­ke lode, lebo je spus­tošená vaša pev­nosť!

Ekumenický

14 Kvíľte, lode taršíšs­ke, lebo vaše pev­nos­ti sú zničené.

Bible21

14 Zá­mořské lo­di, kví­lej­te – vaše útočiště je zničené!