EkumenickýIzaiáš23,15

Izaiáš 23:15

V ten deň sa na Týrus za­bud­ne na sedem­desiat rokov, čo je dĺžka života jed­ného kráľa. Po sedem­desiatich rokoch bude s Týrom tak, ako v piesni o neviestke:


Verš v kontexte

14 Kvíľte, lode taršíšs­ke, lebo vaše pev­nos­ti sú zničené. 15 V ten deň sa na Týrus za­bud­ne na sedem­desiat rokov, čo je dĺžka života jed­ného kráľa. Po sedem­desiatich rokoch bude s Týrom tak, ako v piesni o neviestke: 16 Vez­mi citaru, ob­chádzaj mes­to, za­bud­nutá ne­vies­t­ka, pek­ne hraj, veľa spievaj, nech si spomenú na teba.

späť na Izaiáš, 23

Príbuzné preklady Roháček

15 A stane sa toho dňa, že bude Týrus za­bud­nutý sedem­desiat rokov, ako dni veku jedného kráľa; po sedem­desiatich rokoch stane sa Týru, jako je v pes­ničke smil­nice:

Evanjelický

15 V tom čase za­bud­ni na Týrus na sedem­desiat rokov ako na dni jed­ného kráľa. Po sedem­desiatich rokoch bude s Týrom, ako hovorí pieseň pre ne­vies­t­ku:

Ekumenický

15 V ten deň sa na Týrus za­bud­ne na sedem­desiat rokov, čo je dĺžka života jed­ného kráľa. Po sedem­desiatich rokoch bude s Týrom tak, ako v piesni o neviestke:

Bible21

15 V ten den se na Týr za­po­mene na se­dm­desát let, na dobu jedno­ho králov­ského živo­ta. Po se­dm­desá­ti letech to s Týrem bude jako v té písničce o ne­věst­ce:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček