Ekumenický1. Mojžišova9,3

1. Mojžišova 9:3

Genesis

Všet­ko, čo sa hýbe a žije, budete mať za po­krm, všet­ko vám dávam, ako pred­tým zelené byliny.


Verš v kontexte

2 Strach a hrôza z vás pad­ne na všet­ky po­zem­ské zvieratá, na všet­ko nebes­ké vtác­tvo i na všet­ko, čo sa hýbe na zemi. Všet­ky mor­ské ryby sú dané do vašej moci. 3 Všet­ko, čo sa hýbe a žije, budete mať za po­krm, všet­ko vám dávam, ako pred­tým zelené byliny. 4 Len mäso s dušou, teda s jeho kr­vou, jesť nebudete,

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

3 Všet­ko, čo sa hýbe a je živé, bude vám na po­krm, ako zelené byliny, tak som vám dal to všetko.

Evanjelický

3 Nech vám slúži ako po­trava všet­ko, čo sa hýbe, čo je živé; ako kedysi zelené byliny, teraz vám dávam všet­ko.

Ekumenický

3 Všet­ko, čo sa hýbe a žije, budete mať za po­krm, všet­ko vám dávam, ako pred­tým zelené byliny.

Bible21

3 Všech­no živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všech­no vám dávám tak jako dříve ze­lené by­li­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček