Ekumenický1. Mojžišova9,2

1. Mojžišova 9:2

Genesis

Strach a hrôza z vás pad­ne na všet­ky po­zem­ské zvieratá, na všet­ko nebes­ké vtác­tvo i na všet­ko, čo sa hýbe na zemi. Všet­ky mor­ské ryby sú dané do vašej moci.


Verš v kontexte

1 Boh požeh­nal No­acha i jeho synov a po­vedal im: Ploďte sa, množte sa a na­plňte zem! 2 Strach a hrôza z vás pad­ne na všet­ky po­zem­ské zvieratá, na všet­ko nebes­ké vtác­tvo i na všet­ko, čo sa hýbe na zemi. Všet­ky mor­ské ryby sú dané do vašej moci. 3 Všet­ko, čo sa hýbe a žije, budete mať za po­krm, všet­ko vám dávam, ako pred­tým zelené byliny.

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

2 Vaša bázeň a váš strach bude na každom zvierati zeme a na každom vtákovi neba; to i so všet­kým, čo sa hýbe na zemi, i so všet­kými rybami mora je dané do vašej ruky.

Evanjelický

2 Strach a hrôza z vás nech pad­ne na všet­ky zvieratá zeme, na všet­ko nebes­ké vtác­tvo, na všet­ko, čo sa plazí po zemi, na všet­ky mor­ské ryby; sú vám dané do rúk.

Ekumenický

2 Strach a hrôza z vás pad­ne na všet­ky po­zem­ské zvieratá, na všet­ko nebes­ké vtác­tvo i na všet­ko, čo sa hýbe na zemi. Všet­ky mor­ské ryby sú dané do vašej moci.

Bible21

2 Ať z vás má strach a hrů­zu všech­na polní zvěř, všech­no ne­bes­ké ptactvo, všech­no, co se hýbe po ze­mi, i všech­ny mořské ry­by: jsou vám vy­dáni do ru­kou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček