Ekumenický1. Mojžišova17,10

1. Mojžišova 17:10

Genesis

Toto je moja zmluva medzi mnou, vami a tvojím budúcim po­tom­stvom, ktorú budete za­chovávať: Každá osoba mužs­kého rodu spomedzi vás, bude ob­rezaná.


Verš v kontexte

9 Boh po­tom po­vedal Ab­rahámovi: Ty však za­chovávaj moju zmluvu: ty, tvoje budúce po­tom­stvo a všet­ky po­kolenia. 10 Toto je moja zmluva medzi mnou, vami a tvojím budúcim po­tom­stvom, ktorú budete za­chovávať: Každá osoba mužs­kého rodu spomedzi vás, bude ob­rezaná. 11 Dáte si ob­rezať mäso svojej ne­ob­rezanej pred­kožky, to bude znamením zmluvy medzi mnou a vami.

späť na 1. Mojžišova, 17

Príbuzné preklady Roháček

10 Toto je moja sm­luva, ktorú budete za­chovávať, medzi mnou a medzi sebou a medzi tvojím semenom po tebe: Ob­rezať sa vám každý mužs­kého po­hlavia.

Evanjelický

10 Toto bude moja zmluva medzi mnou a vami aj medzi tvojím po­tom­stvom, ktorú máte za­chovávať: Všet­ci mužovia medzi vami nech sú ob­rezaní.

Ekumenický

10 Toto je moja zmluva medzi mnou, vami a tvojím budúcim po­tom­stvom, ktorú budete za­chovávať: Každá osoba mužs­kého rodu spomedzi vás, bude ob­rezaná.

Bible21

10 Toto je má smlou­va s vá­mi a s tvým bu­dou­cím se­menem, toto bu­dete za­chovávat: každý, kdo je u vás mužského po­hlaví, bude obřezán.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček