Ekumenický1. Mojžišova17,11

1. Mojžišova 17:11

Genesis

Dáte si ob­rezať mäso svojej ne­ob­rezanej pred­kožky, to bude znamením zmluvy medzi mnou a vami.


Verš v kontexte

10 Toto je moja zmluva medzi mnou, vami a tvojím budúcim po­tom­stvom, ktorú budete za­chovávať: Každá osoba mužs­kého rodu spomedzi vás, bude ob­rezaná. 11 Dáte si ob­rezať mäso svojej ne­ob­rezanej pred­kožky, to bude znamením zmluvy medzi mnou a vami. 12 Z pokolenia na po­kolenie budete na ôs­my deň po narodení ob­rezávať každého chlap­ca, či sa narodil v dome, alebo je kúpený za peniaze od cudzin­ca, teda ne­pochádza z tvojho po­tom­stva.

späť na 1. Mojžišova, 17

Príbuzné preklady Roháček

11 Ob­režete telo svojej ne­ob­rezanos­ti, a to bude znamením sm­luvy medzi mnou a medzi vami.

Evanjelický

11 Daj­te si ob­rezať mäso svojej pred­kožky; to bude znamením zmluvy medzi mnou a vami.

Ekumenický

11 Dáte si ob­rezať mäso svojej ne­ob­rezanej pred­kožky, to bude znamením zmluvy medzi mnou a vami.

Bible21

11 Obřežete předkožku svého údu a to vám bude zna­mením smlou­vy, kte­rou má­te se mnou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček