Bible21Genesis17,10

Genesis 17:10

Toto je má smlou­va s vá­mi a s tvým bu­dou­cím se­menem, toto bu­dete za­chovávat: každý, kdo je u vás mužského po­hlaví, bude obřezán.


Verš v kontexte

9 Bůh Abraha­movi ře­kl: „­Ty bu­deš za­chovávat mou smlou­vu – ty i tvé bu­dou­cí símě ve všech je­jich poko­leních. 10 Toto je má smlou­va s vá­mi a s tvým bu­dou­cím se­menem, toto bu­dete za­chovávat: každý, kdo je u vás mužského po­hlaví, bude obřezán. 11 Obřežete předkožku svého údu a to vám bude zna­mením smlou­vy, kte­rou má­te se mnou.

späť na Genesis, 17

Príbuzné preklady Roháček

10 Toto je moja sm­luva, ktorú budete za­chovávať, medzi mnou a medzi sebou a medzi tvojím semenom po tebe: Ob­rezať sa vám každý mužs­kého po­hlavia.

Evanjelický

10 Toto bude moja zmluva medzi mnou a vami aj medzi tvojím po­tom­stvom, ktorú máte za­chovávať: Všet­ci mužovia medzi vami nech sú ob­rezaní.

Ekumenický

10 Toto je moja zmluva medzi mnou, vami a tvojím budúcim po­tom­stvom, ktorú budete za­chovávať: Každá osoba mužs­kého rodu spomedzi vás, bude ob­rezaná.

Bible21

10 Toto je má smlou­va s vá­mi a s tvým bu­dou­cím se­menem, toto bu­dete za­chovávat: každý, kdo je u vás mužského po­hlaví, bude obřezán.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček