Ekumenický1. Mojžišova17,9

1. Mojžišova 17:9

Genesis

Boh po­tom po­vedal Ab­rahámovi: Ty však za­chovávaj moju zmluvu: ty, tvoje budúce po­tom­stvo a všet­ky po­kolenia.


Verš v kontexte

8 Tebe a tvoj­mu po­tom­stvu dám krajinu, v ktorej si ako cudzinec; celú krajinu Kanaán im dám do večného vlast­níc­tva a budem im Bohom. 9 Boh po­tom po­vedal Ab­rahámovi: Ty však za­chovávaj moju zmluvu: ty, tvoje budúce po­tom­stvo a všet­ky po­kolenia. 10 Toto je moja zmluva medzi mnou, vami a tvojím budúcim po­tom­stvom, ktorú budete za­chovávať: Každá osoba mužs­kého rodu spomedzi vás, bude ob­rezaná.

späť na 1. Mojžišova, 17

Príbuzné preklady Roháček

9 A potom riekol Bôh Ab­rahámovi: A ty budeš za­chovávať moju sm­luvu, ty i tvoje semeno po tebe, po svojich po­koleniach.

Evanjelický

9 Ďalej riekol Boh Ab­rahámovi: Ty však za­chovávaj moju zmluvu, ty aj tvoje po­tom­stvo po všet­ky po­kolenia.

Ekumenický

9 Boh po­tom po­vedal Ab­rahámovi: Ty však za­chovávaj moju zmluvu: ty, tvoje budúce po­tom­stvo a všet­ky po­kolenia.

Bible21

9 Bůh Abraha­movi ře­kl: „­Ty bu­deš za­chovávat mou smlou­vu – ty i tvé bu­dou­cí símě ve všech je­jich poko­leních.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček