Roháček1. Mojžišova17,10

1. Mojžišova 17:10

Genesis

Toto je moja sm­luva, ktorú budete za­chovávať, medzi mnou a medzi sebou a medzi tvojím semenom po tebe: Ob­rezať sa vám každý mužs­kého po­hlavia.


Verš v kontexte

9 A potom riekol Bôh Ab­rahámovi: A ty budeš za­chovávať moju sm­luvu, ty i tvoje semeno po tebe, po svojich po­koleniach. 10 Toto je moja sm­luva, ktorú budete za­chovávať, medzi mnou a medzi sebou a medzi tvojím semenom po tebe: Ob­rezať sa vám každý mužs­kého po­hlavia. 11 Ob­režete telo svojej ne­ob­rezanos­ti, a to bude znamením sm­luvy medzi mnou a medzi vami.

späť na 1. Mojžišova, 17

Príbuzné preklady Roháček

10 Toto je moja sm­luva, ktorú budete za­chovávať, medzi mnou a medzi sebou a medzi tvojím semenom po tebe: Ob­rezať sa vám každý mužs­kého po­hlavia.

Evanjelický

10 Toto bude moja zmluva medzi mnou a vami aj medzi tvojím po­tom­stvom, ktorú máte za­chovávať: Všet­ci mužovia medzi vami nech sú ob­rezaní.

Ekumenický

10 Toto je moja zmluva medzi mnou, vami a tvojím budúcim po­tom­stvom, ktorú budete za­chovávať: Každá osoba mužs­kého rodu spomedzi vás, bude ob­rezaná.

Bible21

10 Toto je má smlou­va s vá­mi a s tvým bu­dou­cím se­menem, toto bu­dete za­chovávat: každý, kdo je u vás mužského po­hlaví, bude obřezán.