EkumenickýGalatským5,5

Galatským 5:5

Lebo my Duchom z viery očakávame nádej zo spravod­livos­ti.


Verš v kontexte

4 Vy, čo chcete byť ospravedl­není zo zákona, ste ú­pl­ne od­lúčení od Kris­ta; vy­pad­li ste z milosti. 5 Lebo my Duchom z viery očakávame nádej zo spravod­livos­ti. 6 Veď v Kristovi Ježišovi ani ob­riez­ka, ani ne­ob­riez­ka neroz­hoduje, ale viera čin­ná po­mocou lás­ky.

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo my v Duchu z viery očakávame nádeju spraved­livos­ti.

Evanjelický

5 Lebo my po­mocou Ducha z viery očakávame nádej spravod­livos­ti.

Ekumenický

5 Lebo my Duchom z viery očakávame nádej zo spravod­livos­ti.

Bible21

5 My ale očekává­me na­dě­ji sprave­dlnosti skrze Du­cha, na základě ví­ry.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček