EkumenickýGalatským5,6

Galatským 5:6

Veď v Kristovi Ježišovi ani ob­riez­ka, ani ne­ob­riez­ka neroz­hoduje, ale viera čin­ná po­mocou lás­ky.


Verš v kontexte

5 Lebo my Duchom z viery očakávame nádej zo spravod­livos­ti. 6 Veď v Kristovi Ježišovi ani ob­riez­ka, ani ne­ob­riez­ka neroz­hoduje, ale viera čin­ná po­mocou lás­ky. 7 Dob­re ste bežali. Kto vám za­bránil, aby ste po­slúchali prav­du?

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo v Kris­tu Ježišovi ani ob­riez­ka nič ne­vládze ani ne­ob­riez­ka, ale viera pôsobiaca skr­ze lás­ku.

Evanjelický

6 V Kris­tovi Ježišovi totiž ani ob­riez­ka ani ne­ob­riez­ka ne­má moc, ale viera čin­ná skr­ze lás­ku.

Ekumenický

6 Veď v Kristovi Ježišovi ani ob­riez­ka, ani ne­ob­riez­ka neroz­hoduje, ale viera čin­ná po­mocou lás­ky.

Bible21

6 V Kri­stu Ježíši pře­ce ne­záleží na obříz­ce nebo ne­obříz­ce, ale na víře, která se pro­je­vuje lás­kou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček