RoháčekGalatským5,5

Galatským 5:5

Lebo my v Duchu z viery očakávame nádeju spraved­livos­ti.


Verš v kontexte

4 Od­lúčení ste od Kris­ta, ktorí sa ospraved­lňujete zákonom, vy­pad­li ste z milos­ti. 5 Lebo my v Duchu z viery očakávame nádeju spraved­livos­ti. 6 Lebo v Kris­tu Ježišovi ani ob­riez­ka nič ne­vládze ani ne­ob­riez­ka, ale viera pôsobiaca skr­ze lás­ku.

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo my v Duchu z viery očakávame nádeju spraved­livos­ti.

Evanjelický

5 Lebo my po­mocou Ducha z viery očakávame nádej spravod­livos­ti.

Ekumenický

5 Lebo my Duchom z viery očakávame nádej zo spravod­livos­ti.

Bible21

5 My ale očekává­me na­dě­ji sprave­dlnosti skrze Du­cha, na základě ví­ry.