EkumenickýGalatským5,4

Galatským 5:4

Vy, čo chcete byť ospravedl­není zo zákona, ste ú­pl­ne od­lúčení od Kris­ta; vy­pad­li ste z milosti.


Verš v kontexte

3 A znova do­svedčujem každému ob­rezanému, že je po­vin­ný za­chovávať celý zákon. 4 Vy, čo chcete byť ospravedl­není zo zákona, ste ú­pl­ne od­lúčení od Kris­ta; vy­pad­li ste z milosti. 5 Lebo my Duchom z viery očakávame nádej zo spravod­livos­ti.

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

4 Od­lúčení ste od Kris­ta, ktorí sa ospraved­lňujete zákonom, vy­pad­li ste z milos­ti.

Evanjelický

4 Ú­pl­ne ste od­lúčení od Kris­ta, ktorí chcete byť ospravedl­není zo zákona; vy­pad­li ste z milos­ti.

Ekumenický

4 Vy, čo chcete byť ospravedl­není zo zákona, ste ú­pl­ne od­lúčení od Kris­ta; vy­pad­li ste z milosti.

Bible21

4 Zbavi­li jste se Krista, vy všich­ni, kdo se osprave­dlňujete Záko­nem; odpad­li jste od mi­losti!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček