Bible21Galatským5,5

Galatským 5:5

My ale očekává­me na­dě­ji sprave­dlnosti skrze Du­cha, na základě ví­ry.


Verš v kontexte

4 Zbavi­li jste se Krista, vy všich­ni, kdo se osprave­dlňujete Záko­nem; odpad­li jste od mi­losti! 5 My ale očekává­me na­dě­ji sprave­dlnosti skrze Du­cha, na základě ví­ry. 6 V Kri­stu Ježíši pře­ce ne­záleží na obříz­ce nebo ne­obříz­ce, ale na víře, která se pro­je­vuje lás­kou.

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo my v Duchu z viery očakávame nádeju spraved­livos­ti.

Evanjelický

5 Lebo my po­mocou Ducha z viery očakávame nádej spravod­livos­ti.

Ekumenický

5 Lebo my Duchom z viery očakávame nádej zo spravod­livos­ti.

Bible21

5 My ale očekává­me na­dě­ji sprave­dlnosti skrze Du­cha, na základě ví­ry.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček