EkumenickýFilipským2,20

Filipským 2:20

Veď ne­mám ni­koho, kto by tak zmýšľal a tak úp­rim­ne sa o vás staral.


Verš v kontexte

19 Mám však nádej v Pánovi Ježišovi, že čo­skoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja po­tešil správou o vás. 20 Veď ne­mám ni­koho, kto by tak zmýšľal a tak úp­rim­ne sa o vás staral. 21 Všet­ci totiž hľadajú iba svoje záuj­my, a nie záuj­my Ježiša Kris­ta.

späť na Filipským, 2

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo ne­mám ni­koho rov­nos­mýšľajúceho, ktorý by sa ver­ne a úprimne staral o vaše.

Evanjelický

20 Veď ne­mám ni­koho iného, kto by tak zmýšľal a tak úp­rim­ne sa staral o vás,

Ekumenický

20 Veď ne­mám ni­koho, kto by tak zmýšľal a tak úp­rim­ne sa o vás staral.

Bible21

20 Nemám niko­ho, jako je on, kdo by měl o vás tak oprav­dovou sta­rost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček