RoháčekFilipským2,20

Filipským 2:20

Lebo ne­mám ni­koho rov­nos­mýšľajúceho, ktorý by sa ver­ne a úprimne staral o vaše.


Verš v kontexte

19 Ale nadejem sa v Pánu Ježišovi, že vám skoro pošlem Timotea, aby som i ja okrial zvediac, ako sa máte a čo robíte. 20 Lebo ne­mám ni­koho rov­nos­mýšľajúceho, ktorý by sa ver­ne a úprimne staral o vaše. 21 Lebo tí všet­ci hľadajú svoje a nie Kris­ta Ježišovo.

späť na Filipským, 2

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo ne­mám ni­koho rov­nos­mýšľajúceho, ktorý by sa ver­ne a úprimne staral o vaše.

Evanjelický

20 Veď ne­mám ni­koho iného, kto by tak zmýšľal a tak úp­rim­ne sa staral o vás,

Ekumenický

20 Veď ne­mám ni­koho, kto by tak zmýšľal a tak úp­rim­ne sa o vás staral.

Bible21

20 Nemám niko­ho, jako je on, kdo by měl o vás tak oprav­dovou sta­rost.