Bible21Filipským2,20

Filipským 2:20

Nemám niko­ho, jako je on, kdo by měl o vás tak oprav­dovou sta­rost.


Verš v kontexte

19 Mám v Pánu Ježíši na­dě­ji, že k vám brzy budu moci po­slat Ti­mo­tea, abych se také já po­těšil zpráva­mi o vás. 20 Nemám niko­ho, jako je on, kdo by měl o vás tak oprav­dovou sta­rost. 21 Všich­ni si to­tiž hledí jen svého, a ne to­ho, co je Ježíše Krista.

späť na Filipským, 2

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo ne­mám ni­koho rov­nos­mýšľajúceho, ktorý by sa ver­ne a úprimne staral o vaše.

Evanjelický

20 Veď ne­mám ni­koho iného, kto by tak zmýšľal a tak úp­rim­ne sa staral o vás,

Ekumenický

20 Veď ne­mám ni­koho, kto by tak zmýšľal a tak úp­rim­ne sa o vás staral.

Bible21

20 Nemám niko­ho, jako je on, kdo by měl o vás tak oprav­dovou sta­rost.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček