Ekumenický2. Timoteovi3,17

2. Timoteovi 3:17

aby Boží človek bol do­konalý a pri­pravený na každé dob­ré dielo.


Verš v kontexte

15 a pre­tože od det­stva po­znáš sväté Pís­ma, ktoré ti môžu dať múd­rosť na spásu, a to vierou v Ježiša Kris­ta. 16 Celé Pís­mo je Bohom vnuk­nuté a užitočné na učenie, kar­hanie, náp­ravu a výchovu v spravodlivosti, 17 aby Boží človek bol do­konalý a pri­pravený na každé dob­ré dielo.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 aby bol človek Boží do­konalý, ku každému dob­rému skut­ku pri­pravený.

Evanjelický

17 aby bol človek Boží do­konalý a spôsob­ný na všet­ko dob­ré.

Ekumenický

17 aby Boží človek bol do­konalý a pri­pravený na každé dob­ré dielo.

Bible21

17 aby byl Boží člověk doko­nale připra­ven a vy­ba­ven ke každé­mu dob­ré­mu dílu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček