Ekumenický2. Timoteovi3,15

2. Timoteovi 3:15

a pre­tože od det­stva po­znáš sväté Pís­ma, ktoré ti môžu dať múd­rosť na spásu, a to vierou v Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

14 Ty však zo­staň v tom, čomu si sa na­učil a čo ti je zverené, veď vieš, od koho si sa to na­učil, 15 a pre­tože od det­stva po­znáš sväté Pís­ma, ktoré ti môžu dať múd­rosť na spásu, a to vierou v Ježiša Kris­ta. 16 Celé Pís­mo je Bohom vnuk­nuté a užitočné na učenie, kar­hanie, náp­ravu a výchovu v spravodlivosti,

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 a že od detin­stva znáš sväté pís­ma, ktoré ťa môžu učiniť múd­rym na spasenie skr­ze vieru v Kris­tu Ježišovi.

Evanjelický

15 a že od det­stva po­znáš sväté Pís­ma, ktoré ťa môžu urobiť múd­rym na spasenie vierou v Kris­ta Ježiša.

Ekumenický

15 a pre­tože od det­stva po­znáš sväté Pís­ma, ktoré ti môžu dať múd­rosť na spásu, a to vierou v Ježiša Kris­ta.

Bible21

15 Od dětství pře­ce znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moud­rost ke spa­sení skrze ví­ru v Krista Ježíše.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček