Bible212. Timoteovi3,17

2. Timoteovi 3:17

aby byl Boží člověk doko­nale připra­ven a vy­ba­ven ke každé­mu dob­ré­mu dílu.


Verš v kontexte

15 Od dětství pře­ce znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moud­rost ke spa­sení skrze ví­ru v Krista Ježíše. 16 Veškeré Písmo je vdech­nuté Bo­hem a je nanej­výš uži­tečné. Vy­učuje nás a usvědčuje, na­pravuje a vy­chovává ve sprave­dlnosti, 17 aby byl Boží člověk doko­nale připra­ven a vy­ba­ven ke každé­mu dob­ré­mu dílu.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 aby bol človek Boží do­konalý, ku každému dob­rému skut­ku pri­pravený.

Evanjelický

17 aby bol človek Boží do­konalý a spôsob­ný na všet­ko dob­ré.

Ekumenický

17 aby Boží človek bol do­konalý a pri­pravený na každé dob­ré dielo.

Bible21

17 aby byl Boží člověk doko­nale připra­ven a vy­ba­ven ke každé­mu dob­ré­mu dílu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček