Ekumenický1. Samuelova9,8

1. Samuelova 9:8

Mládenec od­povedal Sau­lovi: Mám pri sebe štvr­tinu striebor­ného šekela. Keď ju dám Božiemu mužovi, usmer­ní nás, kam máme ísť.


Verš v kontexte

7 Saul po­vedal mláden­covi: Poďme teda! Čo prinesieme tomu mužovi? Chlieb z kapsy sa nám minul a Božiemu mužovi ne­máme čo ponúk­nuť. Máme niečo pri sebe? 8 Mládenec od­povedal Sau­lovi: Mám pri sebe štvr­tinu striebor­ného šekela. Keď ju dám Božiemu mužovi, usmer­ní nás, kam máme ísť. 9 Keď kedysi šiel nie­kto z Izraela hľadať Božie roz­hod­nutie, po­užíval výraz: Poďme k vidcovi! Dnešného proroka volali pred­tým videc.

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

8 A sluha zase od­povedal Sau­lovi a riekol: Hľa, našla sa u mňa štvr­tina šek­la strieb­ra; dám to mužovi Božiemu, a oznámi nám našu ces­tu.

Evanjelický

8 Sluha znova od­povedal Sau­lovi: Hľa, mám pri sebe štv­rť striebor­ného šekela, to dám Božiemu mužovi, aby nám ukázal ces­tu.

Ekumenický

8 Mládenec od­povedal Sau­lovi: Mám pri sebe štvr­tinu striebor­ného šekela. Keď ju dám Božiemu mužovi, usmer­ní nás, kam máme ísť.

Bible21

8 „Podívej,“ od­po­věděl mlá­denec Saulovi, „mám u sebe čtvrt še­ke­lu stříb­ra. Dám je Boží­mu muži, aby nám ukázal cestu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček