Ekumenický1. Samuelova9,7

1. Samuelova 9:7

Saul po­vedal mláden­covi: Poďme teda! Čo prinesieme tomu mužovi? Chlieb z kapsy sa nám minul a Božiemu mužovi ne­máme čo ponúk­nuť. Máme niečo pri sebe?


Verš v kontexte

6 Ten mu však od­vetil: V tomto mes­te sa práve zdržiava Boží muž. Je to muž vážený a všet­ko, čo pred­povie, sa určite spl­ní. Záj­dime ta, možno nás usmer­ní, kam máme ísť. 7 Saul po­vedal mláden­covi: Poďme teda! Čo prinesieme tomu mužovi? Chlieb z kapsy sa nám minul a Božiemu mužovi ne­máme čo ponúk­nuť. Máme niečo pri sebe? 8 Mládenec od­povedal Sau­lovi: Mám pri sebe štvr­tinu striebor­ného šekela. Keď ju dám Božiemu mužovi, usmer­ní nás, kam máme ísť.

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

7 Na to riekol Saul svoj­mu sluhovi: Dob­re, ale keď poj­deme, čo donesieme človekovi? Lebo chlieb sa už minul z našich kabiel, ani daru niet, ktorý by sme donies­li mužovi Božiemu. Čo máme?

Evanjelický

7 Po­vedal Saul svoj­mu sluhovi: Nuž poďme; ale čo prinesieme tomu mužovi? Chlieb sa nám už minul z kap­sy a ne­máme dar, ktorý by sme moh­li zaniesť Božiemu mužovi. Čo máme so sebou?

Ekumenický

7 Saul po­vedal mláden­covi: Poďme teda! Čo prinesieme tomu mužovi? Chlieb z kapsy sa nám minul a Božiemu mužovi ne­máme čo ponúk­nuť. Máme niečo pri sebe?

Bible21

7 Saul mu na to ře­kl: „Co ale tomu muži při­ne­se­me, když za ním půjde­me? Jídlo nám už v mošnách došlo. Nemá­me pro Božího muže žádnou odměnu. Co u sebe máme?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček