Ekumenický1. Petrov4,16

1. Petrov 4:16

Ak však tr­pí ako kresťan, nech sa nehan­bí, ale nech oslavuje Boha za toto meno.


Verš v kontexte

15 Len nech ni­kto z vás ne­tr­pí ako vrah alebo zlodej, zločinec či ako ten, čo sa mieša do všet­kého. 16 Ak však tr­pí ako kresťan, nech sa nehan­bí, ale nech oslavuje Boha za toto meno. 17 Veď už je čas, aby sa začal súd v Božom dome, ak však začne najprv u nás, aký bude koniec tých, čo sa vzpierajú Božiemu evan­jeliu?

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale ak ­tr­pí ako kresťan, nech sa nehan­bí, ale nech oslavuje Boha v tej čias­t­ke.

Evanjelický

16 keď však (tr­pí) ako kresťan, nech sa nehan­bí za to, ale nech oslavuje Boha tým­to menom.

Ekumenický

16 Ak však tr­pí ako kresťan, nech sa nehan­bí, ale nech oslavuje Boha za toto meno.

Bible21

16 Trpí-li však jako křesťan, ať se za to ne­stydí, ale chválí za to jméno Bo­ha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček