Roháček1. Petrov4,16

1. Petrov 4:16

Ale ak ­tr­pí ako kresťan, nech sa nehan­bí, ale nech oslavuje Boha v tej čias­t­ke.


Verš v kontexte

15 Lebo nech ni­kto z vás ne­tr­pí jako vrah alebo zlodej alebo ako taký, ktorý robí zlé, alebo jako všetečník, k­torý sa pletie do cudzích vecí! 16 Ale ak ­tr­pí ako kresťan, nech sa nehan­bí, ale nech oslavuje Boha v tej čias­t­ke. 17 Lebo je čas, aby sa začal súd od domu Božieho; ale ak najprv od nás, čo bude koniec tých, ktorí ne­pos­lúchajú evan­jelia Božieho?!

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale ak ­tr­pí ako kresťan, nech sa nehan­bí, ale nech oslavuje Boha v tej čias­t­ke.

Evanjelický

16 keď však (tr­pí) ako kresťan, nech sa nehan­bí za to, ale nech oslavuje Boha tým­to menom.

Ekumenický

16 Ak však tr­pí ako kresťan, nech sa nehan­bí, ale nech oslavuje Boha za toto meno.

Bible21

16 Trpí-li však jako křesťan, ať se za to ne­stydí, ale chválí za to jméno Bo­ha.