Evanjelický1. Petrov4,16

1. Petrov 4:16

keď však (tr­pí) ako kresťan, nech sa nehan­bí za to, ale nech oslavuje Boha tým­to menom.


Verš v kontexte

15 Len nech ni­kto z vás ne­tr­pí ako vrah, zlodej, zločinec alebo všetečník; 16 keď však (tr­pí) ako kresťan, nech sa nehan­bí za to, ale nech oslavuje Boha tým­to menom. 17 Lebo už je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. A keď sa najprv od nás začína, akýže bude koniec tých, čo sú ne­pos­lušní evan­jeliu Božiemu?

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale ak ­tr­pí ako kresťan, nech sa nehan­bí, ale nech oslavuje Boha v tej čias­t­ke.

Evanjelický

16 keď však (tr­pí) ako kresťan, nech sa nehan­bí za to, ale nech oslavuje Boha tým­to menom.

Ekumenický

16 Ak však tr­pí ako kresťan, nech sa nehan­bí, ale nech oslavuje Boha za toto meno.

Bible21

16 Trpí-li však jako křesťan, ať se za to ne­stydí, ale chválí za to jméno Bo­ha.