Ekumenický1. Petrov4,17

1. Petrov 4:17

Veď už je čas, aby sa začal súd v Božom dome, ak však začne najprv u nás, aký bude koniec tých, čo sa vzpierajú Božiemu evan­jeliu?


Verš v kontexte

16 Ak však tr­pí ako kresťan, nech sa nehan­bí, ale nech oslavuje Boha za toto meno. 17 Veď už je čas, aby sa začal súd v Božom dome, ak však začne najprv u nás, aký bude koniec tých, čo sa vzpierajú Božiemu evan­jeliu? 18 A: ak sa spravod­livý led­va za­chráni, kam sa podeje bez­božný a hriešnik?

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo je čas, aby sa začal súd od domu Božieho; ale ak najprv od nás, čo bude koniec tých, ktorí ne­pos­lúchajú evan­jelia Božieho?!

Evanjelický

17 Lebo už je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. A keď sa najprv od nás začína, akýže bude koniec tých, čo sú ne­pos­lušní evan­jeliu Božiemu?

Ekumenický

17 Veď už je čas, aby sa začal súd v Božom dome, ak však začne najprv u nás, aký bude koniec tých, čo sa vzpierajú Božiemu evan­jeliu?

Bible21

17 Přišel čas sou­du a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve za­čá­tek, jaký ko­nec čeká ty, kdo odmí­tají Boží evange­li­um?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček