Ekumenický1. Kronická21,23

1. Kronická 21:23

Or­nán od­povedal Dávidovi: Vez­mi si ho. Nech môj pán, kráľ, urobí, čo uzná za vhod­né. Po­zri, dávam dobytok na spaľované obety, náradie na mlátenie ako palivo i pšenicu na po­kr­movú obetu; všet­ko dávam.


Verš v kontexte

22 Dávid na­vrhol Or­nánovi: Pre­pusť mi po­zemok, na ktorom je hum­no, aby som na ňom po­stavil Hos­podinovi ol­tár. Tak sa za­staví na ľude po­hroma. Predaj mi ho za pl­nú cenu. 23 Or­nán od­povedal Dávidovi: Vez­mi si ho. Nech môj pán, kráľ, urobí, čo uzná za vhod­né. Po­zri, dávam dobytok na spaľované obety, náradie na mlátenie ako palivo i pšenicu na po­kr­movú obetu; všet­ko dávam. 24 Kráľ Dávid však po­vedal Or­nánovi: To nie! Od­kúpim to len za pl­nú cenu. Ne­prinesiem pred­sa Hos­podinovi to, čo je tvoje, ani nebudem obetovať to, čo ma nič ne­stojí.

späť na 1. Kronická, 21

Príbuzné preklady Roháček

23 Na to po­vedal Or­nán Dávidovi: Vez­mi si, a nech učiní môj pán kráľ to, čo je dob­ré v jeho očiach. Vidz, dávam voly na zápal­nú obeť a mlatid­lá na drevo a pšenicu na obil­ný dar obet­ný; to všet­ko dávam.

Evanjelický

23 Nato po­vedal Or­nán Dávidovi: Vez­mi si; nech môj pán, kráľ, urobí, čo sa mu páči. Aj­hľa, dávam i dobytok na spaľované obete, cepy na palivo i pšenicu na po­kr­movú obeť; všet­ko dám.

Ekumenický

23 Or­nán od­povedal Dávidovi: Vez­mi si ho. Nech môj pán, kráľ, urobí, čo uzná za vhod­né. Po­zri, dávam dobytok na spaľované obety, náradie na mlátenie ako palivo i pšenicu na po­kr­movú obetu; všet­ko dávam.

Bible21

23 „Vez­mi si ho,“ od­po­věděl mu Arav­na. „Jen ať můj králov­ský pán udělá, co se mu zlíbí. Po­hleď, při­dám býčky k zápalným obě­tem, smyky jako dříví a pšenici pro moučnou oběť – to vše daruji.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček