Ekumenický1. Kronická21,22

1. Kronická 21:22

Dávid na­vrhol Or­nánovi: Pre­pusť mi po­zemok, na ktorom je hum­no, aby som na ňom po­stavil Hos­podinovi ol­tár. Tak sa za­staví na ľude po­hroma. Predaj mi ho za pl­nú cenu.


Verš v kontexte

21 Dávid sa po­bral k nemu. Keď sa Or­nán ob­zrel a uvidel Dávida, vy­šiel z humna a po­klonil sa mu tvárou po zem. 22 Dávid na­vrhol Or­nánovi: Pre­pusť mi po­zemok, na ktorom je hum­no, aby som na ňom po­stavil Hos­podinovi ol­tár. Tak sa za­staví na ľude po­hroma. Predaj mi ho za pl­nú cenu. 23 Or­nán od­povedal Dávidovi: Vez­mi si ho. Nech môj pán, kráľ, urobí, čo uzná za vhod­né. Po­zri, dávam dobytok na spaľované obety, náradie na mlátenie ako palivo i pšenicu na po­kr­movú obetu; všet­ko dávam.

späť na 1. Kronická, 21

Príbuzné preklady Roháček

22 Vtedy riekol Dávid Or­nánovi: Daj mi mies­to tohoto humna, aby som vy­stavil na ňom ol­tár Hos­podinovi. Daj mi ho za toľko peňazí, koľko je hod­no, aby bola za­stavená rana zponad ľudu.

Evanjelický

22 Tu Dávid po­vedal Or­nánovi: Daj mi tú holo­hum­nicu, aby som na nej po­stavil ol­tár Hos­podinovi. Daj mi ju za peniaze v pl­nej hod­note, po­tom od­stúpi záhuba od ľudu.

Ekumenický

22 Dávid na­vrhol Or­nánovi: Pre­pusť mi po­zemok, na ktorom je hum­no, aby som na ňom po­stavil Hos­podinovi ol­tár. Tak sa za­staví na ľude po­hroma. Predaj mi ho za pl­nú cenu.

Bible21

22 „Přenech mi ten mlat,“ ře­kl David Aravnovi. „Po­stavím na něm ol­tář Hos­po­di­nu, aby se ta rá­na mezi li­dem za­stavi­la. Pro­dej mi ho za plnou cenu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček