Bible21Ozeáš14,4

Ozeáš 14:4

Asýrie nás nezachrání, neujedeme na koních. Nebudeme už na­zývat bo­hy­s­vé vlastní výtvory;u tebe pře­ce smi­lovánína­jdou i sirotci!“


Verš v kontexte

3 Vrať­te se k Hos­po­di­nua vez­mě­te s se­bou slova modlitby: „Odpusť nám všech­nu naši vi­nua las­kavě nás přijmi, ať ti při­ne­se­me jako býčkyovo­ce svých rtů. 4 Asýrie nás nezachrání, neujedeme na koních. Nebudeme už na­zývat bo­hy­s­vé vlastní výtvory;u tebe pře­ce smi­lovánína­jdou i sirotci!“ 5 Uz­dravím je­jich odvrácení, milerád je budu milovat; můj hněv se od nich od­vrátí.

späť na Ozeáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

4 Uzdravím ich od­vrátenie, budem ich milovať dob­rovoľne, lebo môj hnev sa ob­ráti od neho.

Evanjelický

4 Nech nám Asýria ne­pomáha! Nebudeme jaz­diť na koňoch a dielu svojich rúk už ne­povieme: Bože náš! Veď u Teba náj­de milosť sirota.

Ekumenický

4 Asýria nás nezach­ráni. Nebudeme jaz­diť na koňoch a ne­povieme už dielu našich rúk: Naši bohovia! , lebo v tebe je zľutovanie nad sirotou.

Bible21

4 Asýrie nás nezachrání, neujedeme na koních. Nebudeme už na­zývat bo­hy­s­vé vlastní výtvory;u tebe pře­ce smi­lovánína­jdou i sirotci!“

Bible21Ozeáš14,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček