Bible21Numeri32,14

Numeri 32:14

Hle, nyní jste na­stou­pi­li na místo svých ot­ců, vy ple­meno hříšníků, abys­te ještě více roz­ní­ti­li Hos­po­dinův planou­cí hněv pro­ti Iz­rae­li!


Verš v kontexte

13 Hos­po­din teh­dy vzplanul pro­ti Iz­rae­li hněvem a ne­chal je čtyřicet let blou­dit po pouš­ti, dokud to poko­lení, které se zne­lí­bi­lo Hos­po­di­nu, do po­sledního ne­vy­mře­lo. 14 Hle, nyní jste na­stou­pi­li na místo svých ot­ců, vy ple­meno hříšníků, abys­te ještě více roz­ní­ti­li Hos­po­dinův planou­cí hněv pro­ti Iz­rae­li! 15 Jest­liže se od něj od­vrátí­te, ne­chá ten­to lid na pouš­ti ještě déle, a tak je všech­ny přive­dete do záhuby!“

späť na Numeri, 32

Príbuzné preklady Roháček

14 A hľa, vy ste na­stúpili na mies­to svojich ot­cov, plemä hriešnych mužov, aby ste ešte pri­dávali na páľu hnevu Hos­podinov­ho proti Iz­raelovi,

Evanjelický

14 Teraz ste vy na­stúpili na mies­to svojich ot­cov, plemeno hriešnych mužov, aby ste ešte rozm­nožili pálčivý hnev proti Iz­raelu.

Ekumenický

14 Na­mies­to ot­cov ste teraz prišli vy, po­tom­stvo hriešnych mužov, aby sa Hos­podin na Iz­raelitov ešte viac roz­hneval.

Bible21

14 Hle, nyní jste na­stou­pi­li na místo svých ot­ců, vy ple­meno hříšníků, abys­te ještě více roz­ní­ti­li Hos­po­dinův planou­cí hněv pro­ti Iz­rae­li!

Bible21Numeri32,14

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček