Roháček4. Mojžišova32,14

4. Mojžišova 32:14

Numeri

A hľa, vy ste na­stúpili na mies­to svojich ot­cov, plemä hriešnych mužov, aby ste ešte pri­dávali na páľu hnevu Hos­podinov­ho proti Iz­raelovi,


Verš v kontexte

13 A roz­pálil sa hnev Hos­podinov na Iz­raela, a spôsobil to, aby sa po­tulovali po púšti štyrid­sať rokov, do­kiaľ ne­vyhynulo všet­ko to po­kolenie, ktoré robilo to, čo je zlé v očiach Hos­podinových. 14 A hľa, vy ste na­stúpili na mies­to svojich ot­cov, plemä hriešnych mužov, aby ste ešte pri­dávali na páľu hnevu Hos­podinov­ho proti Iz­raelovi, 15 lebo sa od­vraciate zpät ne­na­sledujúc ho, a on ho zase len nechá na púšti, a budete príčinou zkazy všet­kého tohoto ľudu.

späť na 4. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

14 A hľa, vy ste na­stúpili na mies­to svojich ot­cov, plemä hriešnych mužov, aby ste ešte pri­dávali na páľu hnevu Hos­podinov­ho proti Iz­raelovi,

Evanjelický

14 Teraz ste vy na­stúpili na mies­to svojich ot­cov, plemeno hriešnych mužov, aby ste ešte rozm­nožili pálčivý hnev proti Iz­raelu.

Ekumenický

14 Na­mies­to ot­cov ste teraz prišli vy, po­tom­stvo hriešnych mužov, aby sa Hos­podin na Iz­raelitov ešte viac roz­hneval.

Bible21

14 Hle, nyní jste na­stou­pi­li na místo svých ot­ců, vy ple­meno hříšníků, abys­te ještě více roz­ní­ti­li Hos­po­dinův planou­cí hněv pro­ti Iz­rae­li!