Ekumenický4. Mojžišova32,14

4. Mojžišova 32:14

Numeri

Na­mies­to ot­cov ste teraz prišli vy, po­tom­stvo hriešnych mužov, aby sa Hos­podin na Iz­raelitov ešte viac roz­hneval.


Verš v kontexte

13 Vtedy sa Hos­podin na Iz­raelitov veľmi roz­hneval a štyrid­sať rokov ich nechal blúdiť po púšti, kým ne­vyhynulo celé po­kolenie, ktoré robilo to, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi. 14 Na­mies­to ot­cov ste teraz prišli vy, po­tom­stvo hriešnych mužov, aby sa Hos­podin na Iz­raelitov ešte viac roz­hneval. 15 Ak sa od neho od­vrátite, nechá ich ešte dl­hšie na púšti a vy všetok ten­to ľud pri­vediete do záhuby.

späť na 4. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

14 A hľa, vy ste na­stúpili na mies­to svojich ot­cov, plemä hriešnych mužov, aby ste ešte pri­dávali na páľu hnevu Hos­podinov­ho proti Iz­raelovi,

Evanjelický

14 Teraz ste vy na­stúpili na mies­to svojich ot­cov, plemeno hriešnych mužov, aby ste ešte rozm­nožili pálčivý hnev proti Iz­raelu.

Ekumenický

14 Na­mies­to ot­cov ste teraz prišli vy, po­tom­stvo hriešnych mužov, aby sa Hos­podin na Iz­raelitov ešte viac roz­hneval.

Bible21

14 Hle, nyní jste na­stou­pi­li na místo svých ot­ců, vy ple­meno hříšníků, abys­te ještě více roz­ní­ti­li Hos­po­dinův planou­cí hněv pro­ti Iz­rae­li!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček