Bible21Ezechiel8,18

Ezechiel 8:18

Pro­to i já pro­jevím svůj hněv! Nes­li­tu­ji se, ne­ušetřím je. I když mi bu­dou hla­si­tě křičet do uší, já je nevyslyším.“


Verš v kontexte

16 Přive­dl mě do vni­třního nádvoří Hos­po­di­nova do­mu, a hle – u vcho­du do Hos­po­di­nova chrá­mu, mezi před­síní a ol­tářem, bylo asi pět­a­dvacet mužů. Zá­dy k Hos­po­di­novu chrá­mu a če­lem k výcho­du se klaně­li vy­cházející­mu slun­ci! 17 „Vi­díš to, synu člověčí?“ ře­kl mi. „To snad domu Judy ne­stačí ohavnosti, které tu pá­chají, že mu­sejí na­plnit nási­lím ce­lou zem a stále víc mě po­pou­zet? Jen se podívej, jak mi strkají klacek do chřípí! 18 Pro­to i já pro­jevím svůj hněv! Nes­li­tu­ji se, ne­ušetřím je. I když mi bu­dou hla­si­tě křičet do uší, já je nevyslyším.“

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

18 Pre­to i ja učiním v prch­livos­ti; nezľutuje sa moje oko, ani nebudem šet­riť. Budú volať v moje uši veľkým hlasom, ale ich ne­vys­lyším.

Evanjelický

18 Pre­to aj ja budem konať v prch­kos­ti, moje oko sa ne­zmiluje, ani nebudem mať súcit. Hoci budú hlas­no volať na mňa, ne­vypočujem ich.

Ekumenický

18 Pre­to aj ja budem konať v prchkosti, moje oko sa ne­zmiluje ani nebudem mať súcit. Hoci budú hlas­no volať na mňa, ne­vypočujem ich.

Bible21

18 Pro­to i já pro­jevím svůj hněv! Nes­li­tu­ji se, ne­ušetřím je. I když mi bu­dou hla­si­tě křičet do uší, já je nevyslyším.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček