RoháčekEzechiel8,18

Ezechiel 8:18

Pre­to i ja učiním v prch­livos­ti; nezľutuje sa moje oko, ani nebudem šet­riť. Budú volať v moje uši veľkým hlasom, ale ich ne­vys­lyším.


Verš v kontexte

16 V­tedy ma do­viedol do vnútor­ného dvora domu Hos­podinov­ho. A hľa, p­ri vchode do chrámu Hos­podinov­ho, medzi dvoranou a medzi ol­tárom, bolo okolo dvad­saťpäť mužov, ktorých chrb­ty boly ob­rátené ku chrámu Hos­podinov­mu a ich tváre na východ, a klaňali sa na východ sl­n­cu. 17 A riekol mi: Či si videl, synu človeka? Či je to ľahká vec domu Júdov­mu, páchať ohav­nos­ti, ktoré tu páchajú, že na­pl­nili aj zem ukrut­nosťou a ob­rátili sa zpät, aby ma popudzovali k hnevu? A hľa, pri­kladajú viničovú révu ku svoj­mu nosu. 18 Pre­to i ja učiním v prch­livos­ti; nezľutuje sa moje oko, ani nebudem šet­riť. Budú volať v moje uši veľkým hlasom, ale ich ne­vys­lyším.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

18 Pre­to i ja učiním v prch­livos­ti; nezľutuje sa moje oko, ani nebudem šet­riť. Budú volať v moje uši veľkým hlasom, ale ich ne­vys­lyším.

Evanjelický

18 Pre­to aj ja budem konať v prch­kos­ti, moje oko sa ne­zmiluje, ani nebudem mať súcit. Hoci budú hlas­no volať na mňa, ne­vypočujem ich.

Ekumenický

18 Pre­to aj ja budem konať v prchkosti, moje oko sa ne­zmiluje ani nebudem mať súcit. Hoci budú hlas­no volať na mňa, ne­vypočujem ich.

Bible21

18 Pro­to i já pro­jevím svůj hněv! Nes­li­tu­ji se, ne­ušetřím je. I když mi bu­dou hla­si­tě křičet do uší, já je nevyslyším.“