Bible21Ezechiel8,16

Ezechiel 8:16

Přive­dl mě do vni­třního nádvoří Hos­po­di­nova do­mu, a hle – u vcho­du do Hos­po­di­nova chrá­mu, mezi před­síní a ol­tářem, bylo asi pět­a­dvacet mužů. Zá­dy k Hos­po­di­novu chrá­mu a če­lem k výcho­du se klaně­li vy­cházející­mu slun­ci!


Verš v kontexte

15 „Vi­díš to, synu člověčí?“ ře­kl mi. „U­vi­díš ale ještě horší ohavnosti než tyto.“ 16 Přive­dl mě do vni­třního nádvoří Hos­po­di­nova do­mu, a hle – u vcho­du do Hos­po­di­nova chrá­mu, mezi před­síní a ol­tářem, bylo asi pět­a­dvacet mužů. Zá­dy k Hos­po­di­novu chrá­mu a če­lem k výcho­du se klaně­li vy­cházející­mu slun­ci! 17 „Vi­díš to, synu člověčí?“ ře­kl mi. „To snad domu Judy ne­stačí ohavnosti, které tu pá­chají, že mu­sejí na­plnit nási­lím ce­lou zem a stále víc mě po­pou­zet? Jen se podívej, jak mi strkají klacek do chřípí!

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

16 V­tedy ma do­viedol do vnútor­ného dvora domu Hos­podinov­ho. A hľa, p­ri vchode do chrámu Hos­podinov­ho, medzi dvoranou a medzi ol­tárom, bolo okolo dvad­saťpäť mužov, ktorých chrb­ty boly ob­rátené ku chrámu Hos­podinov­mu a ich tváre na východ, a klaňali sa na východ sl­n­cu.

Evanjelický

16 Pri­viedol ma do vnútor­ného dvora domu Hos­podinov­ho, a hľa, pri vchode do chrámu Hos­podinov­ho, medzi pred­sieňou a ol­tárom, bolo asi dvad­saťpäť mužov, ob­rátených chrb­tom k chrámu Hos­podinov­mu a tvárou k východu. Klaňali sa sln­ku, ob­rátení na východ.

Ekumenický

16 Pri­viedol ma do vnútor­ného ná­dvoria Hos­podinov­ho domu, a hľa, pri vchode do Hos­podinov­ho chrámu, medzi pred­sieňou a ol­tárom, bolo asi dvad­saťpäť mužov ob­rátených chrb­tom k chrámu Hos­podina a tvárou k východu. Boli ob­rátení na východ a klaňali sa sln­ku.

Bible21

16 Přive­dl mě do vni­třního nádvoří Hos­po­di­nova do­mu, a hle – u vcho­du do Hos­po­di­nova chrá­mu, mezi před­síní a ol­tářem, bylo asi pět­a­dvacet mužů. Zá­dy k Hos­po­di­novu chrá­mu a če­lem k výcho­du se klaně­li vy­cházející­mu slun­ci!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček