EkumenickýEzechiel8,18

Ezechiel 8:18

Pre­to aj ja budem konať v prchkosti, moje oko sa ne­zmiluje ani nebudem mať súcit. Hoci budú hlas­no volať na mňa, ne­vypočujem ich.


Verš v kontexte

16 Pri­viedol ma do vnútor­ného ná­dvoria Hos­podinov­ho domu, a hľa, pri vchode do Hos­podinov­ho chrámu, medzi pred­sieňou a ol­tárom, bolo asi dvad­saťpäť mužov ob­rátených chrb­tom k chrámu Hos­podina a tvárou k východu. Boli ob­rátení na východ a klaňali sa sln­ku. 17 Po­vedal mi: Videl si to, človeče? Či je pri­málo pre dom Júdu páchať ohav­nos­ti, ktorých sa tu do­púšťajú? Veď na­pl­nili krajinu násilím; znova ma popudzujú k hnevu. Hľa, pri­kladajú si k nosu viničové ratoles­ti. 18 Pre­to aj ja budem konať v prchkosti, moje oko sa ne­zmiluje ani nebudem mať súcit. Hoci budú hlas­no volať na mňa, ne­vypočujem ich.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

18 Pre­to i ja učiním v prch­livos­ti; nezľutuje sa moje oko, ani nebudem šet­riť. Budú volať v moje uši veľkým hlasom, ale ich ne­vys­lyším.

Evanjelický

18 Pre­to aj ja budem konať v prch­kos­ti, moje oko sa ne­zmiluje, ani nebudem mať súcit. Hoci budú hlas­no volať na mňa, ne­vypočujem ich.

Ekumenický

18 Pre­to aj ja budem konať v prchkosti, moje oko sa ne­zmiluje ani nebudem mať súcit. Hoci budú hlas­no volať na mňa, ne­vypočujem ich.

Bible21

18 Pro­to i já pro­jevím svůj hněv! Nes­li­tu­ji se, ne­ušetřím je. I když mi bu­dou hla­si­tě křičet do uší, já je nevyslyším.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček