Bible21Ezechiel8,17

Ezechiel 8:17

„Vi­díš to, synu člověčí?“ ře­kl mi. „To snad domu Judy ne­stačí ohavnosti, které tu pá­chají, že mu­sejí na­plnit nási­lím ce­lou zem a stále víc mě po­pou­zet? Jen se podívej, jak mi strkají klacek do chřípí!


Verš v kontexte

16 Přive­dl mě do vni­třního nádvoří Hos­po­di­nova do­mu, a hle – u vcho­du do Hos­po­di­nova chrá­mu, mezi před­síní a ol­tářem, bylo asi pět­a­dvacet mužů. Zá­dy k Hos­po­di­novu chrá­mu a če­lem k výcho­du se klaně­li vy­cházející­mu slun­ci! 17 „Vi­díš to, synu člověčí?“ ře­kl mi. „To snad domu Judy ne­stačí ohavnosti, které tu pá­chají, že mu­sejí na­plnit nási­lím ce­lou zem a stále víc mě po­pou­zet? Jen se podívej, jak mi strkají klacek do chřípí! 18 Pro­to i já pro­jevím svůj hněv! Nes­li­tu­ji se, ne­ušetřím je. I když mi bu­dou hla­si­tě křičet do uší, já je nevyslyším.“

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

17 A riekol mi: Či si videl, synu človeka? Či je to ľahká vec domu Júdov­mu, páchať ohav­nos­ti, ktoré tu páchajú, že na­pl­nili aj zem ukrut­nosťou a ob­rátili sa zpät, aby ma popudzovali k hnevu? A hľa, pri­kladajú viničovú révu ku svoj­mu nosu.

Evanjelický

17 Po­vedal mi: Videl si, človeče? Či je pri­málo pre dom Júdu páchať ohav­nos­ti, ktoré tu robia? Veď na­pl­nili krajinu násilím; znova ma popudzujú k hnevu. Hľa, pri­kladajú si k nosu zväzok ratoles­tí.

Ekumenický

17 Po­vedal mi: Videl si to, človeče? Či je pri­málo pre dom Júdu páchať ohav­nos­ti, ktorých sa tu do­púšťajú? Veď na­pl­nili krajinu násilím; znova ma popudzujú k hnevu. Hľa, pri­kladajú si k nosu viničové ratoles­ti.

Bible21

17 „Vi­díš to, synu člověčí?“ ře­kl mi. „To snad domu Judy ne­stačí ohavnosti, které tu pá­chají, že mu­sejí na­plnit nási­lím ce­lou zem a stále víc mě po­pou­zet? Jen se podívej, jak mi strkají klacek do chřípí!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček