Bible21Ezdráš9,10

Ezdráš 9:10

Teď ale, Bože náš, co má­me říci po tom všem? Opusti­li jsme tvá přikázání,


Verš v kontexte

9 I když jsme byli ot­ro­ci, náš Bůh nás v ot­ro­ctví ne­opustil. Mi­lostivě nám na­klo­nil krále Per­sie a dal nám po­okřát, abychom vy­stavě­li dům naše­ho Bo­ha, obnovi­li jeho tros­ky a naš­li útočiště v Jud­s­ku a v Je­ruzalémě. 10 Teď ale, Bože náš, co má­me říci po tom všem? Opusti­li jsme tvá přikázání, 11 jež jsi nám vy­dal skrze své služebníky pro­roky, kteří říka­li: ‚Země, kte­rou jdete ob­sa­dit, je po­sk­vrněná nečisto­tou okolních národů, kteří tu zemi na­plni­li svý­mi špi­navý­mi ohavnost­mi od jedno­ho kon­ce až po druhý.

späť na Ezdráš, 9

Príbuzné preklady Roháček

10 A teraz čo máme po­vedať, po tom po všetkom, náš Bože? Lebo sme opus­tili tvoje pri­kázania,

Evanjelický

10 Ale čo po­vieme teraz, Bože náš, veď sme opus­tili Tvoje pri­kázania,

Ekumenický

10 Čo ti však, náš Bože, po tom všet­kom po­vedať? Veď sme opus­tili tvoje pri­kázania,

Bible21

10 Teď ale, Bože náš, co má­me říci po tom všem? Opusti­li jsme tvá přikázání,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček