Bible212. Korintským6,3

2. Korintským 6:3

Niko­mu ne­chce­me klást do ces­ty žádnou překážku, aby naší službě ne­bylo co vy­tknout.


Verš v kontexte

2 Říká přece: „V čas mi­losti jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.“ Hle, čas mi­losti je tu, ten spásný den je teď! 3 Niko­mu ne­chce­me klást do ces­ty žádnou překážku, aby naší službě ne­bylo co vy­tknout. 4 Naopak, ve všem se osvědčuje­me jako Boží služebníci: ve ve­liké vy­trva­losti, v souženích, ne­do­stat­cích a úzkos­tech,

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

3 nedávajúc v ničom nijakého po­horšenia, aby nebola služba po­hanená.

Evanjelický

3 Ni­komu v ničom nedávame po­horšenia, aby naša služba bola bez hany.

Ekumenický

3 Ni­komu ničím ne­spôsobujeme po­horšenie, aby táto služba nebola po­tupená,

Bible21

3 Niko­mu ne­chce­me klást do ces­ty žádnou překážku, aby naší službě ne­bylo co vy­tknout.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček