Bible212. Korintským6,2

2. Korintským 6:2

Říká přece: „V čas mi­losti jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.“ Hle, čas mi­losti je tu, ten spásný den je teď!


Verš v kontexte

1 Jako jeho spo­lu­pracovníci vás však také vy­zývá­me, abys­te ne­pro­marni­li mi­lost, kte­rou vám Bůh dává. 2 Říká přece: „V čas mi­losti jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.“ Hle, čas mi­losti je tu, ten spásný den je teď! 3 Niko­mu ne­chce­me klást do ces­ty žádnou překážku, aby naší službě ne­bylo co vy­tknout.

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo hovorí: V príhod­ný čas som ťa počul a v deň spasenia som ti po­mohol. Hľa, teraz je čas práve príhod­ný, hľa, teraz deň spasenia! -,

Evanjelický

2 Veď On hovorí: V čas príhod­ný som ťa vy­slyšal a v deň spasenia som ti po­mohol. Aj­hľa, teraz je čas veľmi príhod­ný; aj­hľa, teraz je deň spasenia!

Ekumenický

2 Veď hovorí: a v deň spásy som ti po­mohol.

Bible21

2 Říká přece: „V čas mi­losti jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.“ Hle, čas mi­losti je tu, ten spásný den je teď!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček