Ekumenický2. Korintským6,3

2. Korintským 6:3

Ni­komu ničím ne­spôsobujeme po­horšenie, aby táto služba nebola po­tupená,


Verš v kontexte

2 Veď hovorí: a v deň spásy som ti po­mohol. 3 Ni­komu ničím ne­spôsobujeme po­horšenie, aby táto služba nebola po­tupená, 4 ale vo všet­kom sa od­porúčame ako Boží služob­níci: vo veľkej tr­pez­livos­ti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach,

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

3 nedávajúc v ničom nijakého po­horšenia, aby nebola služba po­hanená.

Evanjelický

3 Ni­komu v ničom nedávame po­horšenia, aby naša služba bola bez hany.

Ekumenický

3 Ni­komu ničím ne­spôsobujeme po­horšenie, aby táto služba nebola po­tupená,

Bible21

3 Niko­mu ne­chce­me klást do ces­ty žádnou překážku, aby naší službě ne­bylo co vy­tknout.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček