Bible212. Korintským6,4

2. Korintským 6:4

Naopak, ve všem se osvědčuje­me jako Boží služebníci: ve ve­liké vy­trva­losti, v souženích, ne­do­stat­cích a úzkos­tech,


Verš v kontexte

3 Niko­mu ne­chce­me klást do ces­ty žádnou překážku, aby naší službě ne­bylo co vy­tknout. 4 Naopak, ve všem se osvědčuje­me jako Boží služebníci: ve ve­liké vy­trva­losti, v souženích, ne­do­stat­cích a úzkos­tech, 5 v ranách, vězeních a zmat­cích, ve vy­čerpáních, bděních a hla­dověních,

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

4 Ale vo všet­kom sa od­porúčame jako služob­níci Boží, v mnohej tr­pez­livos­ti, v súženiach, v nedos­tat­koch, v úz­kos­tiach,

Evanjelický

4 Ale vo všet­kom sa pred­stavujeme ako Boží služob­níci; v mnohej tr­pez­livos­ti, súženiach, nedos­tat­koch, úz­kos­tiach,

Ekumenický

4 ale vo všet­kom sa od­porúčame ako Boží služob­níci: vo veľkej tr­pez­livos­ti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach,

Bible21

4 Naopak, ve všem se osvědčuje­me jako Boží služebníci: ve ve­liké vy­trva­losti, v souženích, ne­do­stat­cích a úzkos­tech,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček