RoháčekŽalmy60,13

Žalmy 60:13

Udeľ nám po­moci a vy­trh­ni od ne­priateľa, lebo je márna po­moc človeka.


Verš v kontexte

12 Či nie si to ty, ó, Bože, ktorý si nás bol za­vr­hol a ne­vychádzal si, Bože, s našimi voj­skami?!
13 Udeľ nám po­moci a vy­trh­ni od ne­priateľa, lebo je márna po­moc človeka.
14 V Bohu do­kážeme hr­din­skú silu, a on pošliape našich protiv­níkov, k­torí nás sužujú.

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

13 Udeľ nám po­moci a vy­trh­ni od ne­priateľa, lebo je márna po­moc človeka.

Evanjelický

13 Ty nám udeľ po­moc proti protiv­níkom; bo darom­ná je ľud­ská po­moc.

Ekumenický

13 Udeľ nám po­moc proti utláčateľom, lebo ľud­ská po­moc je már­na.

Bible21

13 Po­moz nám pro­sím pro­ti nepříteli, záchrana v člověku je pře­ce nicotná.