RoháčekŽalmy60,14

Žalmy 60:14

V Bohu do­kážeme hr­din­skú silu, a on pošliape našich protiv­níkov, k­torí nás sužujú.


Verš v kontexte

12 Či nie si to ty, ó, Bože, ktorý si nás bol za­vr­hol a ne­vychádzal si, Bože, s našimi voj­skami?!
13 Udeľ nám po­moci a vy­trh­ni od ne­priateľa, lebo je márna po­moc človeka.
14 V Bohu do­kážeme hr­din­skú silu, a on pošliape našich protiv­níkov, k­torí nás sužujú.

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

14 V Bohu do­kážeme hr­din­skú silu, a on pošliape našich protiv­níkov, k­torí nás sužujú.

Evanjelický

14 My s Bohom do­kážeme silu. On pošliape našich protiv­níkov.

Ekumenický

14 S Bohom budeme udat­ní. On rozšliape našich utláčateľov.

Bible21

14 S Bo­hem však jis­tě udatně zvítězí­me – ­ty, kdo nás nenávi­dí, roz­du­pá!