EvanjelickýŽalmy60,13

Žalmy 60:13

Ty nám udeľ po­moc proti protiv­níkom; bo darom­ná je ľud­ská po­moc.


Verš v kontexte

12 Či neza­vr­hol si nás ty, Bože a ne­vychádzaš s voj­mi našimi?
13 Ty nám udeľ po­moc proti protiv­níkom; bo darom­ná je ľud­ská po­moc.
14 My s Bohom do­kážeme silu. On pošliape našich protiv­níkov.

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

13 Udeľ nám po­moci a vy­trh­ni od ne­priateľa, lebo je márna po­moc človeka.

Evanjelický

13 Ty nám udeľ po­moc proti protiv­níkom; bo darom­ná je ľud­ská po­moc.

Ekumenický

13 Udeľ nám po­moc proti utláčateľom, lebo ľud­ská po­moc je már­na.

Bible21

13 Po­moz nám pro­sím pro­ti nepříteli, záchrana v člověku je pře­ce nicotná.