EkumenickýŽalmy60,13

Žalmy 60:13

Udeľ nám po­moc proti utláčateľom, lebo ľud­ská po­moc je már­na.


Verš v kontexte

12 Či si nás ty sám, Bože, neza­vr­hol, a teda, Bože, nebudeš viesť naše zá­stupy?
13 Udeľ nám po­moc proti utláčateľom, lebo ľud­ská po­moc je már­na.
14 S Bohom budeme udat­ní. On rozšliape našich utláčateľov.

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

13 Udeľ nám po­moci a vy­trh­ni od ne­priateľa, lebo je márna po­moc človeka.

Evanjelický

13 Ty nám udeľ po­moc proti protiv­níkom; bo darom­ná je ľud­ská po­moc.

Ekumenický

13 Udeľ nám po­moc proti utláčateľom, lebo ľud­ská po­moc je már­na.

Bible21

13 Po­moz nám pro­sím pro­ti nepříteli, záchrana v člověku je pře­ce nicotná.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček