RoháčekŽalmy60,12

Žalmy 60:12

Či nie si to ty, ó, Bože, ktorý si nás bol za­vr­hol a ne­vychádzal si, Bože, s našimi voj­skami?!


Verš v kontexte

11 Kto ma vo­vedie do ohradeného mes­ta? Kto ma sprevodí až do Edoma?
12 Či nie si to ty, ó, Bože, ktorý si nás bol za­vr­hol a ne­vychádzal si, Bože, s našimi voj­skami?!
13 Udeľ nám po­moci a vy­trh­ni od ne­priateľa, lebo je márna po­moc človeka.

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

12 Či nie si to ty, ó, Bože, ktorý si nás bol za­vr­hol a ne­vychádzal si, Bože, s našimi voj­skami?!

Evanjelický

12 Či neza­vr­hol si nás ty, Bože a ne­vychádzaš s voj­mi našimi?

Ekumenický

12 Či si nás ty sám, Bože, neza­vr­hol, a teda, Bože, nebudeš viesť naše zá­stupy?

Bible21

12 Kdo jiný než ty, Bože, jenž za­vrhls nás, ty, který s naši­mi šiky netáh­neš?