RoháčekŽalmy51,5

Žalmy 51:5

lebo ja znám svoje pre­stúpenia, a môj hriech je vždycky predo mnou.


Verš v kontexte

4 Do­konale ma umy od mojej ne­právos­ti a očis­ti ma od môj­ho hriechu;
5 lebo ja znám svoje pre­stúpenia, a môj hriech je vždycky predo mnou.
6 Tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby si bol spraved­livý, keď hovoríš, a čistý, keď súdiš.

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

5 lebo ja znám svoje pre­stúpenia, a môj hriech je vždycky predo mnou.

Evanjelický

5 Lebo som si vedomý svojich prie­stup­kov a hriech môj predo mnou je stále.

Ekumenický

5 Veď ja viem o svojich pre­vineniach, svoj hriech mám stále na mys­li.

Bible21

5 Uznávám všech­ny své zločiny, svůj hřích mám stále na mys­li.