RoháčekŽalmy51,4

Žalmy 51:4

Do­konale ma umy od mojej ne­právos­ti a očis­ti ma od môj­ho hriechu;


Verš v kontexte

3 Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, podľa svojej milos­ti! Podľa množs­tva svoj­ho milo­sr­den­stva za­hľaď moje pre­stúpenia.
4 Do­konale ma umy od mojej ne­právos­ti a očis­ti ma od môj­ho hriechu;
5 lebo ja znám svoje pre­stúpenia, a môj hriech je vždycky predo mnou.

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

4 Do­konale ma umy od mojej ne­právos­ti a očis­ti ma od môj­ho hriechu;

Evanjelický

4 Do­konale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môj­ho hriechu!

Ekumenický

4 Dô­klad­ne zo mňa zmy moju vinu, očis­ti ma od môj­ho hriechu!

Bible21

4 Důkladně omyj mě od mého provinění, od mého hří­chu mě očisti!